Κατ’ Οίκον Νοσηλεία

Είναι σημαντικό να είμαστε κοντά στον καρκινοπαθή

ως το τελικό στάδιο της ζωής.

Athens Pain Care - Ιατρείο Πόνου Αθήνας
Athens Pain Care - Ιατρείο Πόνου Αθήνας

Θα πρέπει να υπάρχει ποιότητα ζωής και σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο και ένας παράγοντας για την ποιότητα αυτή είναι η αναλγησία του ασθενούς η οποία μπορεί να γίνει στο σπίτι.

Με την οργανωμένη ομάδα νοσηλευτών έχουμε κατ’ οίκον αναλγησία σε ασθενείς τελικού σταδίου με δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων μέσω ειδικής συσκευής στο σπίτι.

Athens Pain Care - Ιατρείο Πόνου Αθήνας